Trang chủ

GMP-DD-AR-REN-00000_iss1_rev0

Công ty CP Kiến Trúc TwoG là một công ty kiến trúc trẻ được thành lập bởi kiến trúc sư Hoàng Giang và kiến trúc sư Ismael vào năm 2012, hợp tác với Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Hoàng Giang, thành lập năm 2006.

Trong quá khứ đội ngũ của TwoG đã được làm việc trên các lĩnh vực khác nhau của kiến trúc, thiết kê đô thị và thiết kề nội thất.

Mục tiêu của đội ngũ là thực hiện những giải pháp thích hợp cho các dự án kém phần nổi bật và dặc biệt.

Điều này đạt được bằng cách đáp ứng cho những định nghĩa về vấn đề kiến trúc, và các câu hỏi chi tiết thông qua tương tác sáng tạo với chuyên gia tư vấn, các nhà Thầu và đặc biệt là với những yêu cầu, nhu cầu, nguyện vọng và nhận thức của khách hàng luôn là tâm điểm sự chú ý cũa chúng tôi.

face tweat linkdl

 

Designed by www.net13.asia