Giáo dục

MainEverich 3 – School Campus – Phat Dat Corporation – HCMC, Vietnam

Chức năng: Trường tiểu học và trung học bao gồm gồm cơ sở Thể Dục Thể Thao trong nhà và phòng hội trường với sức chứa 300 người
Quy mô : 9,800sqm sàn XD
Năm hoàn thành : 2011
Phạm vi công việc : Thiết kế ý tưởng – Thiết kế cơ sở
(Ismael giữ chức Kiến trúc sư trưởng cho Archetype Vietnam)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MainThu Duc Dormitory – Vietnam National University – HCMC, VN

Chức năng : Ký túc xá, Thư viện, Siêu thi, Bệnh viện 500 giường
Quy mô: 640,000 m2 sàn XD, 35 cao ốc
Năm hoàn thành: 2009-2010
Phạm vi công việc: Thiết kế ý tưởng – Thiết kế cơ sở

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MainTri Viet University Campus -Vietnam

Chức năng : Trường đại học
Quy mô: 3,4ha
Năm hoàn thành: 2009
Phạm vi công việc: Tham gia cuộc thi thiết kế
(Ismael phối hợp cùng Korn Architects thực hiện dự án)

Designed by www.net13.asia