Các dự án khác

MainNhà máy Hoa Sen – RKW Lotus Ltd.

Dự án        : Nhà máy
Quy mô    : 2ha, 3-5 tầng, 52,000m2 sàn xây dựng
Năm         : 2011
Phạm vi công việc: Thiết kế sơ bộ
(Ismael as project coordinator for Korn Architects)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MainnTajma Sago – District 7, HCMC, Vietnam

Dự án         : Khách sạn cao cấp
Quy mô    : 142.5 m2 GFA
Năm        : 2010 – 2011
Phạm vi công việc: Thiết kế cảnh quang
Giai đọan hiện tại: Đã xây dựng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Designed by www.net13.asia