Elegant Residence

Elegant Residence


 
Chức năng Căn hộ
Quy mô 16.000 m2 GFA, 15 tầng
Năm 2013
Chủ đầu tư An Đông Investment Corporation

8 Hưng Long, Phường 6, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map

Dự án tương tự