TwoG vinh dự nhận giải thưởng BCI Asia Top 10 Architects Award 2024

Chúc mừng TwoG Architecture đã vinh dự nhận giải thưởng BCI Asia Top 10 Architects Award 2024.