Địa chỉ

Tầng 2, Toà nhà International Plaza - 343 đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại

+84 28 3837 8750