Địa chỉ

Trụ sở chính: Tầng 2, International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh, VN.

Chi nhánh: #08-10, Zervex No-8, Ubiroad 2, Singapore.

Điện thoại

+84 28 3837 8750