VSIP Hai Phong

VSIP Hai Phong

Chức năng Khu dân cư cao tầng và thấp tầng
Quy mô 21 ha
Năm 2018, 2019, 2020
Chủ đầu tư Nam Long

Vị trí

Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Xem bản đồ

Dự án tương tự