Fideco Cần Giờ

Fideco Cần Giờ

Chức năng Khu dân cư thấp tầng 
 Quy mô 31 ha 
 Năm 2019 - 2020 
 Chủ đầu tư Fideco 

Vị trí

Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map

Dự án tương tự