VCD Waterpoint

VCD Waterpoint

Chức năng Khu dân cư thấp tầng
Quy mô 355 ha
Năm 2018 - 2021
Chủ đầu tư Nam Long

Vị trí

An Thạnh, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Xem bản đồ

Dự án tương tự