Agora

Agora

Chức năng Khu dân cư thấp tầng
Quy mô 30 ha
Năm 2018 - 2020
Chủ đầu tư Novaland
Đối tác SPAN, SMEC

Vị trí

Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

Xem bản đồ

Dự án tương tự