Opal Tower

Opal Tower

Chức năng Căn hộ và thương mại dịch vụ
Quy mô 5.000 m2 đất, 37.000 m2 GFA, 20 tầng.
Năm 2016
Chủ đầu tư Đất Xanh

Vị trí

Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Xem bản đồ

Dự án tương tự